Dne 20.5. 2019 bude zahájeno vzdělávání v rámci realizace projektu, Implementace doporučení genderového auditu ve firmě Akela Transport spol. s.r.o., prvním během kurzu Firemní kultura - rovné příležitosti. Další vzdělávací aktivity projektu jsou Vnitrofiremní komunikace, Rovné příležitosti a age management a Slaďování osobního a pracovního života.  Všechny vzdělávací aktivity budou realizovány ve třech termínech tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni vybraní zaměstnanci firmy. 

Home | Kontakt | Reference | Služby

Copyright © OFphoto 2013 for Akela Transport. All Rights Reserved.